Privacyverklaring Teamwork

Teamwork (Marcel Lemmens en Tony Parr) organiseert sinds 1993 nascholingsbijeenkomsten en congressen voor vertalers en tolken. Hiervoor maken wij gebruik van een beveiligde online database (https) waarin de persoonlijke profielen van vertalers en tolken zijn opgenomen die zij er in de loop der jaren zelf in hebben gezet of die wij met toestemming van de desbetreffende personen hebben mogen in- of aanvullen.

Uw profielgegevens in onze database

U bepaalt zelf welke informatie u in het profiel opgenomen wilt hebben en u kunt die informatie ook te allen tijde zelf wijzigen. Met behulp van een persoonlijk wachtwoord hebt u toegang tot uw profiel.

In het profiel staan uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om met u contact op te nemen, om u te kunnen factureren en uw betalingen te registeren, om u, indien relevant, gerichte informatie over onze nascholingsactiviteiten te kunnen sturen en om u goed van dienst te kunnen zijn tijdens nascholingsdagen (bijvoorbeeld dieetwensen). Andere persoonlijke gegevens hebben wij niet van u en hebben wij ook niet nodig voor onze activiteiten.

In elk profiel staan maximaal de volgende gegevens (d.w.z. niet alle velden hoeven te worden ingevuld): datum invoer*, datum laatste wijziging*, overzicht cursussen waaraan is deelgenomen*, achternaam*, voorletters*, voornaam, tussenvoegsel, dhr/mw*, e-mailadres*, bedrijfsnaam, correspondentieadres*, land*, functie/beroep*, talencombinatie(s), specialisatie(s), telefoon, mobiel, website, fax, dieetwensen, keuze wel of niet gegevens op deelnemerslijsten, keuze wel of niet mailings van Teamwork ontvangen. Alleen de met een asterisk gemarkeerde onderdelen zijn noodzakelijk voor een goede informatievoorziening door Teamwork.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor (informatie over) Teamworkactiviteiten. We hebben ze in het verleden niet aan derden of ten behoeve van derden verstrekt en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Recht op rectificatie en verwijdering gegevens

Wij bewaren uw gegevens in onze database totdat u aangeeft dat u geen belangstelling meer voor onze mailings of activiteiten hebt. In elke mailing vermelden wij dat u ons hiertoe een mail kunt sturen, zodat wij uw gegevens direct kunnen verwijderen.

U hebt zelf altijd direct toegang tot uw gegevens, zodat u die kunt inzien, aanvullen of corrigeren. Hiervoor gaat u naar onze website (www.teamwork-vertaalworkshops.nl) en maakt u gebruik van een te personaliseren wachtwoord.

Recht van bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door Teamwork, dan kunt u in eerste instantie contact met Teamwork (zie onze contactgegevens hieronder). Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Contactgegevens:

Teamwork
Bordeslaan 359
5223 MN ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@teamwork-vertaalworkshops.nl
Website: www.teamwork-vertaalworkshops.nl
Telefoon: 023 - 547 24 95 of 06 44 700 282

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze workshops en cursussen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.